top of page

2023.10.6《生命故事館7》見證影片發佈會

日期                     ︰ 10月6日(星期五)

時間                     : 下午2︰30–4︰30

地點                    ︰ 鑽石山浸信會(鳳德道52號;鑽石山港鐵站C2出口)

​聯絡資料

*可幾位同工一同出席

*名額有限,座位預留,必須由本機構通知確認作實

多謝提交!

bottom of page